Sök

Arkiv

Kategorier
Netroots - Socialdemokraterna


Creeper

MediaCreeper

Antal besökare:


Också kapitalet är emot – vem företräder FRA-anhängarna egentligen

Investerare flyr FRA-Sverige: "Statsminister Fredrik Reinfeldt talar om att kyla ner – och ser ingen anledning till oro. Men tyvärr finns det goda skäl att vara orolig för vad FRA-lagen medför. Inte enbart för svenska medborgares personliga integritet utan lika mycket för de affärsmässiga konsekvenser som drabbar en hel bransch och allvarligt riskerar Sveriges goda rykte som en framstående kunskaps- och IT-nation. "

(Hittat via DN Debatt blåste artikelförfattare. Artikeln finns sålunda också på DN)

Om det inte vore så att “de affärsmässiga konsekvenserna” med nödvändighet ytterst drabbar oss alla som konsumenter så är det förstås lite överdrivet att jämställa dessa med grundläggande principer i en demokratisk rättsstat – att få ha sin personliga sfär skyddad och inte utsättas för tvångsmedel annat än vid misstanke om brott och först efter domstolsprövning. Oaktat detta så får man ju ändå verkligen ge dessa vd:ar (se nedan) en eloge – ett mycket bra och viktigt initiativ och ett bra inspel i en dabatt som kommer att följa oss ända tills lagen avskaffats.

Innebär nu detta tydliga besked från bolag som representar 85 % av den svanska marknaden för bredband att vi nu kan påräkna dessa bolags muskler i kampen – de kan göra mycket som t.ex. att driva frågan rättsligt i Europadomstolen, lobba såväl nationellt som internationellt men också mera praktiskt obstruera/krångla till insamlandet av data, erbjuda sina kunder kryptering (och hjälpa folk både förstå nyttan och hur man gör), stöd till manifestationer mot lagen etc.

De skyldiga:-)
Anders Bruse, TeliaSonera Sverige
Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen
Tomas Franzén, Com Hem
Lars Glarborg, TDC Sverige
Johan Lindgren, Telenor Sverige
Niclas Palmstierna, Tele2 Sverige
Peder Ramel, Hi3G
Roger Söderberg, BT Nordics

J.N skriver också om den företagsfientliga regim vi utrustats med och riktar beröm till Mona Sahlin. Pär Ström rapporterar från ett knökfullt seminarium om FRA i Almedalen och berömmer Anna Pettersson från stoppaFRAlagen.nu