Sök

Arkiv

Kategorier
Netroots - Socialdemokraterna


Creeper

MediaCreeper

Antal besökare:


Några frågor till Lärnestad

Ingen halvtidsvila för alliansen: “Allians för Södertälje lade, i likhet med Allians för Sverige centralt, grunden för ett trovärdigt och väl förberett lokalt alternativ med förmåga att styra politiken i Södertälje. Ser vi tillbaka på vad vi, genom att pressa vänsterkartellen, åstadkommit i den lokala politiken är det en ganska imponerande lista på mer än 30 punkter som vi har alla skäl att vara stolta över”

(Hittat via Länstidningen.)

larnestad_marita.jpgMarita Lärnestad stoltserar i ett debattinlägg i Länstidningen (LT) den 22 augusti med att ge ett fåtal exempel på vad hon påstår Allians för Södertälje, alltså högeralliansen i den lokala politiken, åstadkommit. Jag vill förstås inte ta ifrån henne glädjen men kan konstatera att av de exempel hon anger så är det väl egentligen bara vårdnadsbidraget som kan ha vållat mitt parti några större svårigheter att acceptera, kanske också omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter men det finns ju egentligen inget motstånd mot att det skall finnas blandade upplåtelseformer för bostäder. Själv tycker jag för övrigt att ökade möjligheter för småbarnsföräldrar att själva ta hand om sina barn längre tid är bra men att den valda konstruktionen är fel.

Lärnestad missar dock många frågor där det kunde varit intressant att veta moderaternas inställning. Hon jämställer den lokala alliansens arbete med den nationella. Det blir därför relevant att ställa frågor om beslut av riksdagen och dess effekter för medborgarna specifikt och för kommunen generellt. En av denna sommars absolut viktigaste politiska frågor är FRA-lagen. Om den har, i synnerhet på nätet men också i andra medier, förts en omfattande diskussion. För några veckor sedan var det 14 av Lärnestads partikamrater (kommunalråd och motsvarande) som tog till orda och starkt kritiserade lagen. Jag efterlyste då och gör nu igen besked om Lärnestads/moderaterna i Södertäljes inställning till den beslutade massavlyssningen av befolkningens kabelburna kommunikation – det betyder mobilsamtal, epost, bankärenden, resebeställningar och all annan kommunikation som görs elektroniskt. Kanske är Marita Lärnestad bara rädd för att bli uppläxad?

En annan fråga gäller sjukförsäkringen. Att högeralliansen gick till val på att försämra den är ostridigt så jag ifrågasätter egentligen inte de flesta ändringar som gjorts. Däremot tycks det mig som om vi i detaljerna ser ett uttryck för en människosyn som är mig, och tror jag de flesta, främmande. I går kunde man läsa en krönika av Karin Thunberg i SvD under rubriken Jag tänker på alla som delar hennes öde. På Resursbloggen kommenteras detta:

Återstoden om ca 33 000 personer per år riskerar altstå att utförsäkras till föld av att den tidsbegränsade sjukersättningen upphör som ersättningsform. Därtill kommer utförsäkringen av de drygt 100 000 av dem som idag har tidsbegränsad sjukersättning.

Vad kommer att hända med dessa människor, psykiskt sjuka och smärtlidande? Människor som är har varit utanför arbetslivet i många år och som saknar arbetsförmåga – men som i lagens mening – inte bedöms ha en varaktigt nedsatt arbetsförmåga, av det skälet att att deras sjukdomar och skador i teorin anses rehabiliteringsbara. Glöm inte heller att endast medicinska orsaker till nedsättning av arbetsförmågan får beaktas, inte brist på utbildning (analfabetism är tex ingen sjukdom), bosättningsort eller andra sociala förhållanden.

Vad kommer den sk rehabiliteringsgaratnin och rehabiliteringskedjan göra för dem? Vilka möjligheter kommer det att ta sig ur socialbidragsberoende? Hur förväntas jag som läkare kunna bota/rehabilitera männiksor som ställts utanför det sociala trygghetssystemet, ofta skuldsatta och bostadslösa. Hur kommer den lavinartade ökningen av antalet utslagna att hjälpa Sverige att överleva i globaliseringens konkurransutsättning och finansiera de stora pensionsavgångarna?

Om nu vi socialdemokrater kan ha anledning att vara självkritiska när det gäller vården av psykiskt sjuka som ju lämnat många utan tillräckligt stöd, så kan man förstås undra vad som händer när också möjligheterna att få ett rimligt utformat försörjningsstöd tas bort. Hur ser Marita Lärnestad på denna övervältring av ansvar och kostnader från stat till kommun, men kanske viktigare på den människosyn som ligger bakom borttagandet av tidsbegränsad sjukersättning?

peter
24 augusti, 2008
Kommentarer inaktiverade för Några frågor till Lärnestad

Och var är Lärnestad?

Jag bor och verkar i stor utsträckning i Södertälje kommun. Där finns en förbluffande låg medvetenhet kring grundläggande demokratiska principer och jag har ju tidigare rapporterat att det inte ens gick att få min arbetarekommun att ställa sig bakom en mer folkbildande insats just kring sådant som den personliga integriteten. När jag idag, via Anders Svensson, såg att 14 moderata kommunpolitiker tagit sig före att i DN uttrycka sitt missnöje med regimens hanteringa av massavlyssning (FRA-lagen) hoppades jag förstås att det moderata oppositionsrådet i Södertälje Marita Lärnestad skulle finnas bland undertecknarna – så är dock inte fallet.

FRA-lagen inte ett uttryck för Nya moderaternas linje: "Vi som är lokala företrädare för moderaterna träffar dagligen väljare som undrar varför en lag som innebär massavlyssning av svenska folket är så viktig att genomföra. Det är en fråga vi inte kan ge något bra svar på. De moderata statsråden står i den här frågan för en politik som vi på den lokala nivån inte kan försvara eller förklara.

Vi kan också notera att väldigt många väljare vi träffar är emot massavlyssningen. Precis som vi tidigare lärt av våra misstag och förnyat vår politik för att möta en ny tid borde vi göra det även här.
"

Träffar alltså Marita Lärnestad inga kritiska väljare, står hon på övervakarnas sida?

Anders Svensson hävdar att “I riksdagen verkar det end partiet som är helt konsekvent i denna fråga vara vänsterpartiet. Utanför riksdagen finns det borgerliga Piratpartiet och på vänsterkanten, ”http://www.socialistiskapartiet.se/“>Socialistiska Partiet.”. Jag kan utifrån detta inte låta bli att undra över vad det vänsterpartistiska kommunalrådet i Södertälje Staffan Norberg tycker – han brukar inte ha några hämningar när det t.ex. gäller övervakning av allmän plats.

Apropå vänsterpartiet så uttrycker Ali Esbati viss kritik mot Jan Björklunds sommartal (som jag skrev om tidigare):

Förutom att argumentationens logik torde vara svårsåld till de allra flesta äldre än 5-6 år, (exklusive den skara bombliberaler som själva redan befinner sig i en inre värld av strukturerade vanföreställningar kring skäggiga män som ofta figurerar på nyhetssändningar) bör vi kanske också påminna oss om att Björklund här ägnar sig åt politiskt klimatsmart återvinning.

På Deep Edition som kommenterar samma sak är rubriken “Majoren borde skaffa hjärna” och Blogge Bloggelito verkar tycka att vissa politiker bör entledigas:

Förutom att exemplet är naivt in absurdum torde det här vara på sin plats att med största allvar inskärpa att svenska soldaters främsta uppgift är att med risk för det egna livet skydda den svenska demokratin och det svenska folkets demokratiska rättigheter, såsom rätten till privat kommunikation.

Det omvända gäller inte: det är inte svenska folkets uppgift att ge upp demokrati och demokratiska rättigheter för att skydda svensk trupp, oavsett var den befinner sig, och det är inte heller försvarsmaktens uppgift att utföra operationer som kan äventyra Sveriges och svenska medborgares säkerhet. Anser man det har man helt missuppfattat varför vi har ett försvar, och bör entledigas från politiskt beslutsfattande på hög nivå per omgående.

peter
4 augusti, 2008
Kommentarer inaktiverade för Och var är Lärnestad?

Saltsjötorget börjar leva redan på sensommaren

Torget flyttas till solen: "– Gatan vid Park hotel blir klar i höst, då stänger man av gatan vid det nedlagda apoteket och då är det fritt att börja med torget, säger Kurt Ackerblad på samhällsbyggnadskontoret, som inte tror att torget står klart förrän nästa vår.

Det nya torget ska få en ny karaktäristisk markbeläggning, nya belysning, träd och sittplatser."

Men långt tidigare kommer Kantro att öppna i det “nedlagda apotekets” lokal – håll utkik!

peter
11 juli, 2008
Kommentarer inaktiverade för Saltsjötorget börjar leva redan på sensommaren

Svartskallar i Almedalen

Lago ”välkomnade svartskallar” i Almedalen
: ”Själva seminariet inleddes med en lunchbuffé och sedan en paneldiskussion med fem Irakier som bor i Södertälje samt samtliga kommunalråd från kommunen.

Kommundirektören Ulla-Marie Hellenberg och Rana Noel, som själv kom till Sverige år 2000 och som nu arbetar på Bastaskolan, modererade det hela.”

Får man tro LTs artikel så var alltså seminariet välbesökt och det är ju kul. En Google-sökning ger dock inte många träffar, ingen rapportering men väl ett pressmeddelande. Informationen på kommunens hemsida har en liten lustighet. Där finns förstås lite text om temat ”Vi bemannar Sverige” och där hittar man till en lite utförligare presentation (med betoning på lite) av de båda seminarier som kommunen ordnar i Almedalen.

Lustigheten kommer här (finn fem fel – ange ditt svar i en kommentar):

Deltagare vid seminariet: Flyktingar från Irak, kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s), kommunalråd Staffan Norberg (v), Ewa Lofvar Konradsson (mp), kommunalråden i opposition Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c), Stadsdirektör Ulla-Marie Hellenberg och chefen för Arbetslivskontoret Tor-Erik Lillsebbas

(På arbetarekommunesn webbplats finns förstås ingen rapport från seminariet – observera också att texten på kommunens sidor inte är statisk, dvs den ändras utan uppgift om vilka ändringar som gjorts (uppdaterat den 11 juni kl. 17.21)

Vad har vi att fira – mycket!

Vad har vi att fira?: "Södertäljeborna, emellertid, har verkligen något att vara stolta över och fira. Södertälje kommun har en lång historia av att hjälpa människor som tvingats fly från andra länder till trygghet och en värdig tillvaro, något som även kungen uppmärksammade i sitt tal till södertäljeborna igår. Kungen menade att det är ett ”sätt att leva som lever kvar än idag i en dynamisk kommun som vårdar sina rötter och sin historia.”

Så, grattis Södertälje! Ni är inte bara ett svenskt, utan ett internationellt föredöme och ett lysande exempel på hur solidaritet och mångfald kan gå hand i hand med kreativitet, innovation och framgång."

(Hittat via s-bloggar.)

Ovanstående hämtat från ett inlägg på S i Media som också finns publicerat hos Fredrik Petterssson är ett bra exempel på argument för att vi visst har anledning att fira vår nationaldag och att vi (fortfarande) kan göra det med (relativt) högburet huvud. Det är också viktigt att poängtera att Anders Lagos retorik i anslutning till debatten om flyktingmottagandet faktiskt numera är riktigt bra. Det är inte flyktingmottagandet (till Sverige) som ifrågasätts utan just det som Fredrik Pettersson också pekar på – det orimliga i att inte alla landets kommuner bedriver en solidarisk politik.

Tyvärr blir ju lätt kravet att rätten för flyktingar att välja bostadsort skall ifrågasättas. Det är ju också (beklagligtvis) Södertälje kommuns officiella ståndpunkt. Kravet är befängt då det skulle innebära att en grundläggande mänsklig rättighet – valet av bostasdsort skulle sättas ur spel. Som Erik Laakso visat i ett inlägg är ju det också helt orimligt att ha en tvångsvis placering – inte bara för flyktingen utan faktiskt också för den mottagande kommunen.

peter
7 juni, 2008
Kommentarer inaktiverade för Vad har vi att fira – mycket!

Tom Tits nyinvigdes på nationaldagen

Idag har jag förstås flaggat

flaggar.jpg

och jag kom faktiskt ihåg att hala fanan i “laga” ordning. Jag tycker till skillnad från t.ex. Anders Svensson att det är riktigt att ha en nationaldag – inte för något nationalromantiskt svärmeri utan för att få möjlighet att fira att vi faktiskt lever i ett land som det finns anledning att fira – ett land som (fortfarande) har en mycket hög levnadsstandard, ett land som (relativt andra) tar emot flyktingar, ett land som (faktiskt) frodas tack vare en salig härlig blandning av kulturer, av språk osv. Blogge Bloggelito verkar haft en bra dag, medan Jonas Morian fastnat i ett nazisttåg, samma som Per Gudmundson kommenterat.

Själv hade jag nöjet att

med_kungen.jpg

delta vid invigningen – återinvigning kanske är mera rätt – av Tom Tits (i Södertälje för den som inte vet). Detta skedde med viss pompa och ståt, dvs vi gästades av såväl kungapar som landshövdingeparet (det är Per Unckels fru som sitter mellan mig och kungen på bilden) och fick lyssna till den nya vd:n Lena Embertséns välkomsthälsning, till Claes Fresks beskrivning av allt det nya och till Anders Lagos mera formella invigningstal, allt mycket kort eftersom kungliga besök av detta slag håller ett väldigt tajt tidsschema.

Nya Tom Tits är verkligen en upplevelse, där har såväl vuxna (min dotter Anna cyklandes på lina)

anna_pa_lina.jpg

som stora och små barn (min dotter Ylva och Annas dotter Ronja styr fontänen) verkligen roligt och får på köpet en och annan insikt!

ylva_och_ronja.jpg

Har man aldrig åkt industrirobot förut finns möjligheten och snart får vi nog upp ballongen i luften också. Cyckla på väggen vill jag också prova.

robot.jpg

peter
6 juni, 2008
Kommentarer inaktiverade för Tom Tits nyinvigdes på nationaldagen

Medlemsmötet hålls på Söräng

För någon vecka sedan gick kallelsen till medlemsmötet den 4 maj ut till medlemmarna i Hölö-Mörkö socialdemokratiska förening. I den finns dagordning, datum och tid. Här avslöjas nu platsen: Söräng 18 på altanen:-)

Alla medlemmar hälsas förstås varmt välkomna!

Medlemsmote 20080604.jpg

peter
2 juni, 2008
Kommentarer inaktiverade för Medlemsmötet hålls på Söräng